• 1Hääli - 1 keskmine
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Teema on suletud 
Serveri reeglistik - Uuendatud 30/08/2016
#1
[Pilt: Q3eD7wj.png]
 
Serveri Ametlik Reeglistik
Viimane uuendus: 17/08/2017
 
§1. Üldised reeglid Kirjutas:
 • §1.1 Tegevus toimub RP'ga California osariigis, linnas nimega Los Angeles.
 • §1.2 Rahaühikuks on Ameerika dollar ($).
 • §1.3 Kliimavööndiks on kuiv lähistropiline kliima.
 • §1.4 Keelatud on inimesi solvata OOC kanalis.
 • §1.5 Kõikidel mängijatel on kohustuslik järgida reegleid.
 • §1.6 Kõikidel mängijatel on kohustuslik teha RP'd kaasa.
 • §1.7 Kõikidel mängijatel on kohustuslik rollimängida ka siis, kui teine osapool seda ei tee.
 • §1.8 Topeltkontode omamine on keelatud!
 • §1.9 Keelatud on jagada oma kasutajat.
 • §1.10 Keelatud on kasutada abistavaid programme (lubatud on binderid).
 • §1.11 Avarii RP on kohustuslik välja arvatud juhul kui kõik osapooled nõustuvad selle vältimises.
 • §1.12 Keelatud on reklaamida meie serverit teiste serverite foorumis ja vastupidi.
 • §1.13 Mängupoolsete vigade ära kasutamine (ehk c-bugimine) on samuti rangelt karistatav (kiiruse buggimine on lubatud on ainult jalgrataste puhul).
 • §1.14 Sa oled kohustatud RP'ma kõike, mis on sinu karakteril kaasas (narkootikumid, relvad, jms).
 • §1.15 Kõik, mida sa oma karakteriga mängusiseselt teed, toimub karatakterisiseselt (nt. ei saa sa enam öelda "testin modi, see on OOC"), v.a juhul kui administraator vastupidist ei väida
 • §1.16 Keelatud rollimängu seiskamine/peatamine (v.a. juhul kui seda ütleb administraator, kes on samal ajal AOD)
 • §1.17 Meres/ookeanis ja/või väinas on keelatud järjest ilma puhkepausideta ujuda rohkem kui 15 minutit.
 • §1.18 AFK-süsteemi vältimine (nt. scriptid, mis liigutavad su karakterit, et see kicki ei saaks jms viisid kicki vältimiseks) ükskõik mis moel on rangelt keelatud ning see on karistatav banniga.


 
§2. Nimed Kirjutas:
 • §2.1 Nimi peab koosnema eesnimest ja perenimest.
 • §2.2 Nimi ei tohi sisaldada täpitähti, roppusi jms.
 • §2.3 Kuulsuste nimed on keelatud.
 • §2.4 Nimi peab olema realistlik.
 • §2.5 Igal mängijal on serveri poolt ÜKS tasuta nimevahetust, lisa nimevahetusi on võimalik saada annetades või läbides CK.
 • §2.6 Ebakorrektse nime puhul deaktiveeritakse teie kasutaja.


 
§3. Metagame. (MG) Kirjutas:
 • §3.1 Keelatud on karakterivälise info kasutamine karakterisiseselt ja vastupidi.
 • §3.2 Teamspeaki, Skype't jne. on lubatud kasutada vaid legaalsetel riigiorganisatsioone esindavatel grupeeringutel IC otstarbel. (Politseiamet & päästeamet)
 • §3.3 Passiivses olukorras (kus puuduvad tulevahetused jms) on kohustuslik anda teada /me commandiga, et kasutad raadiosaatjat, kui suhtled teamspeakis IC olukorras. (Vaata ka eelnevat reeglit!)
 • §3.4 Keelatud on teist mängijat õhutada metagame sooritamiseks.


 
§4. Powergame. (PG) Kirjutas:
 • §4.1 Keelatud on oma tegelase võimete ülehindamine (nt. /me rebib maja tükkideks).
 • §4.2 Keelatud on oma tegelase RP pealesurumine teisele mängijale.


 
§5. Helikill Kirjutas:
 • §5.1 Helikill, ehk kopteri tiivikutega mängija tapmine on keelatud.


 
§6. Deathmatch. (DM) Kirjutas:
 • §6.1 Tapmine on lubatud vaid tähtsatel IC põhjustel. Keelatud on tappa OOC põhjustel.
 • §6.2 Mõjuva põhjuseta tapmine.


 
§7. Bunnyhop. (BH) Kirjutas:
 • §7.1 Bunnyhop, ehk jänese moodi hüppamine on keelatud.


 
§8. Revengekill. (RK) Kirjutas:
 • §8.1 Revenge kill, ehk kättemaksu tapmine on keelatud. Revange Killiks ei loeta asja siis, kui endine ohver saab pärast surma uue põhjuse oma endise mõrvari tapmiseks.


 
§9. Carpark. (CP) Kirjutas:
 • §9.1 Autoga teise karakteri peale seisma jäämine või korduvalt ülesõitmine on keelatud!


 
§10. Chickenrun. (CR) Kirjutas:
 • §10.1 Keelatud on põigeldes põgenemine, mil vastane sind tulistab.


 
§11. Drive-by. Kirjutas:
 • §11.1 Juhikohalt tulistamine on keelatud KÕIGIL mängijatel.
 • §11.2 Keelatud on teha DriveBy'd järgnevate relvadega: Colt, Desert Eagle ja Combat Shotgun.


 
§12. Characterkill. (CK) Kirjutas:
 • §12.1 CK tähendab seda, et karakter sureb ja teda enam ei eksisteeri. Pärast CK'd peab mängija valima ka uue nime oma karakterile.
 • §12.2 CK'ga kaotab karakter oma vara täielikult.
 • §12.3 Enne CK jõustumist on karakteril keelatud oma vara müüa/jagada.
 • §12.4 Samuti kaasneb CK ka karakteri meelega suremisel.
 • §12.5 Unbanniga kaasneb üldjuhul CK!


 
§13. Suhtluskanalid Kirjutas:
 • §13.1 Karakterisisestes kanalites on lubatud jagada vaid karakterisisest informatsiooni.
 • §13.2 Karakterisisestes kanalites (tavachat, /reklaam, /helista, /so, /val, /r) on keelatud kasutada lühendeid ja smaile. Lühendid ja smailid on lubatud kasutades /sms.
 • §13.3 Karakterisisestes kanalites on lubatud kõik keeled.
 • §13.4 Karakterivälistes kanalites (/b, /f...) on lubatud kasutada lühendeid ja smaile.
 • §13.5 Teiste mängijate solvamine, sõimamine ja mõnitamine on OOC kanalites keelatud.
 • §13.6 Karakterivälistes kanalites on lubatud AINULT eesti keel.
 • §13.7 /me,- /do kanalites on keelatud valetamine.
 • §13.8 Teamspeaki kasutamise õigus karakterisiseselt on lubatud VAID päästeametile ning politseile.
 • §13.9 Keelatud on OOC abikutsed.
 • §13.10 OOC lubadused meie serveris ei kehti.
 • §13.11 OOC kanalis administraatorile valetamine on keelatud!


 
§14. Roleplay Kirjutas:
 • §14.1 RP situatsiooni ajal on logimine aksepteeritav vaid mõlema osapoole nõusolekul.
 • §14.2 Vees on keelatud tulirelvade & elektrooniliste seadmete kasutamine.
 • §14.3 Kui mängija on korduvalt silma jäänud ebarollimänguliku sõidustiiliga on administratiivil õigus sõiduk eemaldada igaveseks.
 • §14.4 Keelatud on NRP'le vastata NRP'ga.
 • §14.5 Keelatud on politsei ning kaasmängijate provotseerimine.
 • §14.6 Elude täitmine tulevahetuse või kakluse ajal on keelatud.
 • §14.7 Keelatud on teha avalikku reklaami illegaalsetele asjadele. (/reklaam)
 • §14.8 Trollimine ja lollitamine on rangelt keelatud.
 • §14.9 Tagaajamisel peab RP'ma suuremaid avariisi.
 • §14.10 Haiglas tapmine ning peksmine on rangelt keelatud.
 • §14.11 Keelatud on avada tuld avalikkes kohtades.
 • §14.12 Teetõkete ja siilide paigaldamiseks tuleb teha vähemalt kolmerealine rollimäng.
 • §14.13 Karakteri vara hävitamiseks on tarvis luba sAdministraatoritelt.
 • §14.14 Tagaajamisel on keelatud kasutada garaaže.
 • §14.15 Vägistamine ja igasugune sekusaal rollimäng on lubatud vaid kõikide osapoolte nõusolekul, antud RP pealesurumine on KEELATUD!
 • §14.16 Raudteel liiklemine ilma rööbassõidukita on keelatud.
 • §14.17 Jalgrattaga ei tohi teha suuri hüppeid ning ei tohi sõita üle 40km/h.
 • §14.18 Maastikul on keelatud sõita madala põhjaliste sõidukitega.
 • §14.19 Õhusõidukid tuleb parkida maandumisplatvormile/lennujaamale.
 • §14.20 Sõidukite katusel sõitmine on keelatud.
 • §14.21 Keelatud on kasutada skin ID 0.
 • §14.22 Murutraktoriga linnas sõitmine on keelatud.
 • §14.23 Käed raudus on keelatud sprintida, hüpata, autot juhtida jne.
 • §14.24 Pommiähvarduseks ja pangarööviks on tarvis sAdministraatori luba.
 • §14.25 Keelatud on järele haakida teisi sõidukeid ilma rollimänguta.
 • §14.26 Mehaanikutel on keelatud parandada sõidukeid ilma vastava rollimänguta.
 • §14.27 Lennuväljale on keelatud minna mängijatel, kes ei oma helikopterit või lennukit.
 • §14.28 Suletud tollipunktidest on keelatud ükskõik millise sõidukiga üle sõita/üle buggida/läbi sõita.
 • §14.29 Sõiduki rehvi purunemisel ei ole lubatud sõita kiiremini kui 40km/h. Kui on katki rohkem kui üks rehv, on edasi sõitmine keelatud!
 • §14.30 Tagaajamisel on ESC'imine keelatud.


 
§15. Illegaalsed tegevused(Vargused, Petmised) Kirjutas:
 • §15.1 Röövijal ja röövitaval peavad mõlemal olema vähemalt tase 5.
 • §15.2 Röövi maksimaalne suurus on kasutajal käes olev summa.
 • §15.3 Keelatud on kasutajat viia ATM'i juurde ja sundida teda röövimise eesmärgil raha välja võtma.
 • §15.4 Petmise maksimaalne kahju ohvrile võib olla kuni 20 000$. Suurema väärtusega pettuseid võib läbi viia vaid administraatori või kõrgema loal.
 • §15.5 Kaasaskantavate esemete (nt. relv, telefon,riided) röövimiseks ei ole vaja luba.
 • §15.6 OOC lubadused millegi müümisel/ostmisel on keelatud. Kehtivad IC lepingud.
 • §15.7 Administraatoril on õigus katkestada röövi/petmise luba, juhul kui ta seda vajalikuks peab.
 • §15.8 Pärast teiselt mängijalt raha/vara röövimist on kannatanu tapmine keelatud.
 • §15.9 Autoröövimisel autovargana on kohustuslik teha 5 commandit enne auto käivitamist.
 • §15.10 Täringumängud/hasartmängud tänavatel on teie omal vastutusel.
 • §15.11 Keelatud on röövida grupeeringute masinaid ilma juhtkonna loata!
 • §15.12 llegaal-Legaal karakterit võib RPda rankidel 1-7
 • §15.13 Illegaal-Leegaal karakterit kes RPb rankidel 8-10 peab omama juhtkonna luba.


 
§16. Grupeeringud. Kirjutas:
 • §16.1 LAPD liikmetel on keelatud kasutada elektrišokirelva olukorras, kus kasutusel on tulirelvad.
 • §16.2 LAPD’l on lubatud kasutada vees /tiri, kuid sellele PEAB järgnema /me & /do commandid.
 • §16.3 Kohtu RP käib läbi foorumi.
 • §16.4 Advokaati on lubatud RP'da meeskonna liikme loal
 • §16.5 Relvalubade jagamine isikutele, kes ei ole täitnud foorumis kindlat avaldust on keelatud.
 • §16.6 ELM (CLEO mod) on lubatud ainult LAPD ning päästeametile liikmetele.


 
§17. Relvade omamine ja kasutamine. Kirjutas:
 • §17.1 Tulirelvade omamine/kasutamine on lubatud alates tasemest 10
 • §17.2 Keelatud relvade omamine on rangelt keelatud. (Keelatud relvad: molotov cocktail, tear gas, flame thrower, explosives, mini gun, rocket launcher, goggles, jetpack.)
 • §17.3 Keelatud relvade omamisel on karistuseks ban.
 • §17.4 Keelatud relva leidmisel tuleb koheselt teavitada administraatoreid.
 • §17.5 Nähtaval kohal olevast relvast tuleb /me või /do kanalis teada anda.
 • §17.6 Iga /me käskluse kohta võib võtta ühe relva. (nt. /me võtab vöö vahelt Desert Eagle. See tähendab, et võtadki ainult selle relva, mitte veel AK, MP5 jne.)
 • §17.7 Käsirelvade (va. kõik külmrelvad) välja võtmine RPga pole kohustuslik, kuid rangelt soovitatav. (9mm, Deagle, Tazer)
 • §17.8 Kõik suured relvad peavad olema välja võetud /me commandiga (kotist, autost jne). (Shotgun, SMG/UZI, MP5, AK-47, M4, Tec 9, Country Rifle)
 • §17.9 Administraatorid ei ole kohustatud tagastama relvi.
 • §17.10 Tulirelva on lubatud kaasas kanda ka avalikes kohtades, kuid see ei või tavalises olukorras käes olla.
 • §17.11 Kõik relvad mängija inventorys on tal kaasas.


 
§18. Vara. Kirjutas:
 • §18.1 Kõik vara, mis on serveris - kuulub serverile, vara müümine või vahetamine päriselu vara vastu on keelatud. (Keelatud on ka asjade ära andmine niisama oma sõpradele, isegi kui oled serverist lõplikult lahkunud. Selle eest võib saada sõber karistada, kui ei ole toimunud mingit suuremat n.ö. annetust, millest võib osavõtta igaüks, kes soovib.)
 • §18.2 Kui mängija pole 3 nädala jooksul kordagi sees käinud, ega oma eemaolekust teavitanud, on õigus administraatoril mängija vara jäädavalt eemaldada.


 
§19. Serveri vead. Kirjutas:
 • §19.1 Veast tuleb koheselt teavitada IG olevaid admineid /teata kaudu.
 • §19.2 Veast tuleb teha foorumisse bugtrackerisse postitus.
 • §19.3 Kui viga on selline, mis võib anda teisele mängijale eelise, siis tuleb saata see kõrgema administraatori postkasti (järgides ankeeti)
 • §19.4 Vea ärakasutamine on karistatav ban'iga.
 • §19.5 Veast mitte teatamine on karistatav ban'iga.
 • §19.6 Administraator ei ole kohustatud vea tõttu kadunud asju tagastama.


  
§20. Muu Kirjutas:
 • §20.1 Auto varastamisel peab tegema vähemalt 5 commandit
 • §20.2 Unity’s on keelatud teha /pargi.
  Kui isikul on masin esimest korda sinna pargitud, siis pargitakse see ümber ja tehakse hoiatus. Teisel korral juba eemaldatakse masin ja see ei kuulu tagastamisele.
 • §20.3 Administraatoritel on õigus muuta JA lisada serveri reegleid etteteatamata.
 • §20.4 Reeglite mitteteadmine ei vabasta karistusest.
 • §20.5 Reeglite rikkujatest tuleb teavitada administraatoreid vastavasse alafoorumisse.
 • §20.6 Carsurf on lubatud siis, kui autos on visuaalselt näha rohkem kohti, aga uksi pole. (Näiteks Feltzeril, 2 ust, 5 istekohta - 2 ees, 3 taga + kaubikud.)
 • §20.7 Keelatud on kasutada töömasinaid niisama sõitmiseks.
 • §20.8 Roheline tsoon - Ei või läbi viia ühtegi kuritegu (ei või röövida, tappa jne). Selle tegemiseks peab olema ADMINISTRAATORI luba JA mõjuv põhjus
 • §20.9 Kollane tsoon -  Kuriteod on lubatud alates kella 19:00 kuni 07:00. Väljaspool eel nimetatud aega, selle tegemiseks peab olema ADMINISTRAATORI luba JA mõjuv põhjus
 
Copyright revalgaming.eu © All Rights Reserved
Tarvo , Syncx , SixtyDeep , Alpha , Andero , Puuhalg , Jarnet , k3r7 , triplebeam
#2
Keelatud on röövida grupeeringute masinaid ilma administraatori loata!
SixtyDeep , PandaBoy , rypejakten , Zizou
#3
Lisatud/muudetud sõnastust/muudetud reeglid seisuga: 21/06/2016 12:52 
 • Illegaal-Legaal karakterit võib RPda rankidel 1-7
 • Illegaal-Leegaal karakterit kes RPb rankidel 8-10 peab omama juhtkonna luba.
 
 • Tulirelvade omamine/kasutamine on lubatud alates tasemest 10
 
 • Veast tuleb koheselt teavitada IG olevaid admineid /teata kaudu
 • Veast tuleb teha foorumisse bugtrackerisse postitus
 • Kui viga on selline, mis võib anda teisele mängijale eelise, siis tuleb saata see kõrgema administraatori postkasti (järgides ankeeti)
 • Vea ärakasutamine on karistatav ban'iga
 • Veast mitte teatamine on karistatav ban'iga
 • Administraatorid ei ole kohustatud vea tõttu kadunud asju tagastama.
 
 • Roheline tsoon - Ei või läbi viia ühtegi kuritegu (ei või röövida, tappa jne). Selle tegemiseks peab olema ADMINISTRAATORI luba JA mõjuv põhjus
 • Kollane tsoon -  Kuriteod on lubatud alates kl 19:00 kuni 07:00. Väljaspool eel nimetatud aega, selle tegemiseks peab olema ADMINISTRAATORI luba JA mõjuv põhjus
 
 • Keelatud on röövida grupeeringute masinaid ilma juhtkonna loata!
Karl , Fresh , PandaBoy , Metsmari , SixtyDeep
#4
Muudatus:

§14. Ebarollimängulik käitumine. Kirjutas:Vägistamine on rangelt keelatud. Sealhulgas ka IGASUGUSE SeksuaalRP peale surumine.
Vägistamine ja igasugune sekusaal rollimäng on lubatud vaid kõikide osapoolte nõusolekul, antud RP pealesurumine on KEELATUD!
Suslik.


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne
Website Security Test