• 0Hääli - 0 keskmine
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
[ARENDUS] Exclipt Resurection
#1
[Pilt: 15_57-17_03_17.png]
 
Patch #1 Kirjutas:FIX: Kasutajate positsioonide salvestamine üle vaadatud, tehtud DEBUG.
FIX: Sõiduki Facing Angle laadimine üle vaadatud, tehtud DEBUG.
LISA: Mehaanikutel parandamisele ja värvimisele lisatud timer ja anim. Parandamisel parandatakse nüüd ka mootor.
LISA: Mehaanikutele sõidukite haakimine.
MUUDATUS: LAPD'l H alt eemaldatud vilkur ja vilkuvad tuled.
LISA: LAPD'le /vtuled - Paneb tuled vilkuma ja eraautodele tekitab vilkuri objekti.
LISA: Seadete alt saab aktiveerida "Chat Anim'it". Rääkides performib karakter animatsiooni.
FIX: /telefoni alt fixed bug.
MUUTUS: Raadiosaatja süsteem ümber tehtud.
 • Raadiosaatja tuleb kas grupeeringu varustuskohast võtta või poest osta.
 • Sagedust saab vahetada /sagedus <1-999> - Sagedus 911 ja 112 on reserveeritud politseile ja haiglale.
 • Käkslus /r - [CH:911] Joosep Kuldkala: Blablabla
LISA: Adminitele käsklus mängija esemete nägemiseks.
FIX: Aabi korrastatud.
LISA: Hoiatuse tüüpe on nüüd 2 (Kehtivad ja mitte kehtivad).
LISA: Hoiatuste ja Kiituste vaatamise formaati muudetud.
LISA: Kiituste ja Hoiatuste eemaldamine adminitele.
FIX: Hoiatuste kehtetuks minemine unban saades.
LISA: Adminitele mängijate hoiatuste ja kiituste vaatamine.
FIX: Raadiolingid parandatud. Lisatud Energy FM.
LISA: Ajailide logimine.
LISA: Ajailide vaatamine /ajailid. Adminid saavad ka vaadata teie ajaile.
LISA: Kell 00:00:00 armori riba peal.
FIX: Hoolduses ei saa enam parandada eraautosid, LAPD soomusmasinate elud lähevad 10000 peale. Kütus läheb täis, mitte 100 igal autol.
FIX: Masinate parkimine peaks nüüd korras olema. (Enne võis masin kas katki minna vms.)
LISA: LAPD'le /otsiläbi käsklus.
LISA: /(am)etimärk käsklus Legaalsetele grupeeringutele.
LISA: Adminitele esemete eemaldamine (nimetuse järgi)
LISA: LAPD'le /konfiskeeri [playerid] [ese] [kogus]
LISA: Poeröövi süsteem:
 • Spordikotiga röövides võib kuni 10k saada, ilma kuni 5k.
 • Saad sõpradega röövida. Esimene vend teeb /poerööv ja teised järgi.
 • Pärast röövi tuleb 10min kaitsta esimest venda (kotiga.)
 • Juhul kui sul pandakse käed raudu või saad surma kaob kott ja raha ei saa.
 • Röövida saab iga 2h tagant.
 • Vaja kas nuga, katanat või tulirelva.
FIX: AFK kirja buggimine peaks fixed olema
FIX: Meha CMD'd nüüd täiesti korras
MUUTUS: Kõikide sõidukite bensiinikulud üle vaadatud.
LISA: Tarbeesemete poodi lisatud mask, fixed spordikoti nimi.
LISA: /mask.
LISA: Adminobjektide muutmine kordinaatide põhjal.
FIX: LAPD ei saa enam shokirelvaga ban.
LISA: Otsiläbi käskluselt eemaldatud nõutud "admin õigused".*/
LISA: DEBUG Sõidukite laadimisele, spawnimisele, damage muutumisele. (DEBUG_VEHICLE)
LISA: Adminitele võimalus vaadata sõiduki füüsilisi andmeid.
MUUTUS: Adminautode spawnimisel läheb nüüdsest mootor ka tööle kohe.
MUUTUS: Uus majandus-süsteem
 • Töökohtade ja Grupeeringute töötasusid langetatud uute normideni.
 • Töökohtade süsteemi uuendatud. Levelite saamiseks tuleb nüüdsest iga tund oma ringid ära teha, et punkt kirja saada. Nõutud punktide kogus uue leveli saamiseks on erinevatel töödel erinev.
 • Palkade süsteemi muudetud. Uue süsteemi järgi võib mõnes töökohas saada 1-3 level rohkem palka kui teises töökohas, aga teises töökohas võib LV 4 palk olla suurem kui teises töökohas.
 • Tööde ringe logitakse isikliku edetabeli jaoks.
 • Tööde levelid nullitakse kui lahkutakse töölt.
 • Autovargale leveleid juurde lisatud. Kokku: 10
 • Autovarga leveli süsteem toimib autode müümise alusel, müües teatud koguse sõidukeid saad level up.
MUUTUS: Aegaveel käskluse all näeb nüüdsest ainult neid aegu mis jooksevad.
LISA: Füüsilise sõiduki andmete all näeb nüüd ka omaniku fooruminime.
MUUTUS: Masinate numbrimärkide süsteem randomi peale viidud Formaat: (XXX-999) kuid nüüd tehakse iga auto puhul identiteetne numbrimärk, iga täht ja number genereeritakse randomilt.
MUUTUS: Sõidukite lisamist uuendatud, lisatud uuemad array'd, millele kirjutatakse turvariski pärast väärtus peale.
MUUTUS: Sõidukite eemaldamisel kohandatakse nüüd sõidukite SQLID'd. Ei teki enam situatsiooni kus sõiduki SQLID'ks on 5 ning järgmine on 23.
MUUTUS: Sõidukite spawnimise ja respawnimise süsteemi ümber kirjutatud.
FIX: Fixitud masinate rotationi valesti spawnimine.
FIX: Enam ei tohiks attached objektid ära kaduda ega teistele sõidukitele üle kanduda.
FIX: 3D tekstid masinatel korras loodetavasti.
LISA: Login screenile kaamera pos'i muutev reis üle LS'i.
MUUTUS: Masinate lisamist kergendatud, määrates masina sql'i on võimalik sama cmd sees koheselt määrata tüüp ja omanik.
LISA: Hoonete ostmine ja müümine. [/osta ja /müü].
LISA: Hoonete vaatamine. [/hooned]
FIX: Parandatud sõnumid millelt paramsid puudu olid. (Uus funktsioon)
FIX: Parandatud surma textdraw ja 3dtext. Nüüd laeb südame seiskumist ilusti 5'est minist alla, mitte 10'nest min'ist.
LISA: Loto süsteem
 • Loto müüki poodi numbrid 1-50 hind 15 dollarit
 • Loto võit = Iga ostu pealt + $50
 • Iga tund loosimine, kui võitjat pole, siis jackpot jäeb, kuid kui on mitu võitjat jagatakse jackpot võitjate vahel. Loosimisel reset'itakse kõigi piletid. Võita saab ainult online olev mängija.
 • Käsklus /loto. Näitab jackpoti suurust, sinu pileti numbrit ja millal on loosimine.
 • Lotovõidud on nähtavad mängija saavutustes.
LISA: Heategevus /heategevus. Mängija annetused salvestatakse ja on näha mängija saavutuste all.
 
 
Patch #2 Kirjutas:MUUTUS: /eemaldarelvaluba - /eluba <id> <1. A-Kat juhiluba, 2. B-Kat juhiluba, 3. C-Kat juhiluba, 4. Kat. 1 Revaluba, 5. Kat. 4 Revaluba, 6. Kat. 3 Revaluba >
LISA: Kat. 1, Kat. 2 ning Kat. 3 relvaload. (1. Käsirelvad, 2. Jahirelvad, 3. Assault-Relvad).
MUUTUS: /annarelvaluba - /aluba <id> <1. 1. Kategooria relvaluba | 2. 2. Kategooria relvaluba | 3. 3. Kategooria relvaluba > - Kehtivused lubadel 50gh'd. - Kui kehtivus lõppeb tuleb uuendama minna.
LISA: /ese < näita | peida | muuda | kinnita | eemalda > < 1. Prillid | 2. Myts | 3. Mask | 4. Bandana | 5. Kiiver | 6. Vest | 7. Aksessuaar1 | 8. Aksessuaar2 | 9. Aksessuaar3 > (Kõik positsioonid salvestuvad andmebaasi!)
LISA: /peidaesemed - peidab kõik olemasolevad esemed.
LISA: /näitaesemed - tekitab kõik olemasolevad esemed.
MISC: Koodi optimiseeritud, eemaldatud vahepealt kasutut jama ning tehtud funktsioone ümber, peaks võtma vähem resurssi ning liigutama kiiremini.
LISA: Crashides ning olles sõiduki juhikohal, suretatakse sõiduki mootor automaatselt.
MUUDATUS: Käsklust /vtuled saavad nüüd kõik kasutada, kui nad on kas LAPD või LAFD sõidukis. Kasutamiseks peab olema kas juhikohal või kõrvalistmel. Tagaistmelt ei toimi.
MUUDATUS: /trahv'ilt eemaldatud "Põhjus".
MUUDATUS: /vangista'lt eemaldatud "Põhjus".
MUUDATUS: /vangista maksimaalne karistus määratud 500minutit.
LISA: /karista <id> <kirjeldus> - Lisab karistusregistrisse sissekande [14/03/2017] "kirjeldus" - [Juhan Kulpjas]
MUUDATUS: /vangista'lt eemaldatud "Põhjus".
MUUDATUS: IC vangla ja Ajail'i aja formaat muudetud tund:minutWhistleekund peale.
LISA: /palgata <id> <aeg> - Saab määrata isikule palgata töötunnid karistuseks. Aeg limiteeritud 5 tunni peale, et keegi trollima ei hakkaks sellega. Kasutada saavad grupi liidrid. Arvestage, et eemaldada seda ei saa, kui oled juba määranud.
MUUDATUS: MDC's lisatud kõik load, tagaotsitavus ja vangis valikud näitavad nüüd mängija andmetes olevaid andmeid. Näeb ka offline mängija andmeid.
LISA: Karistusregister MDC'sse.
LISA: /tagaotsitav <id> <pohjus> - Kuulutab isiku tagaotsitavaks, kuvab MDC's ja salvestub, kaob pärast vangistust.
 
Patch #3 Kirjutas:MUUDATUS: CK'd tehes isikule eemaldatakse nüüdsest karakter, kustutatakse autod ja pannakse hooned automaatselt müüki. Seejärel peab too isik omale UCP'st uue karakteri lisama.
MUUDATUS: Nimevahetuse ja CK korral kustutatakse karakteri karistused andmebaasist. (IC Karistused, mis on lisatud LAPD poolt.)
LISA: Uus funktsioon, mis inti ja vw muutmisel setib ka selle andmetesse.
LISA: /minuintvw - Kontrollib kas su Int ja VW vastab andmetele. Kui ei vasta, siis muudab selle. Ütleb ka chatti sinu inti ja vw.
FIX: Puuraiduril, kui puu kukub maha tekib see ka isilkule kes seda raiub.
FIX: Admin, Gruppi ja Üldsõnumite saatmiste funktsioonides typo ära parandatud.
LISA: Juhul, kui server kaotab ühenduse MYSQL serveriga reconnectib ta koheselt.
MUUDATUS: LAPD kiiruskaamera tuleb nüüd sisse lülitada sõidukis olles. /kkaamera. Saab ka välja lülitada.
LISA: Dünaamiline telemastide süsteem, telefoni levi jaoks. Mastide laadimine, salvestamine, lisamine, muutmine ja eemaldamine.
MUUDATUS: Telefoni süsteem
 • MUUDATUS: Sõnumid
  • LISA: Sõnumite saatmine. Saab saata ka OFFLINE mängijatele! Sees oleva mängija puhul kontrollib, kas isikul on telefon sees ja kas ta on levialas, kui pole, siis sõnumit chatti ei tule, aga sql'i läheb, tuleb hiljem lugeda lic
  • LISA: Sõnumi saatmisel ja salvestamisel, kui isik on kontaktide all, kas siis saajal või saatjal näitab neil tekstis ka kontakti nime.
  • LISA: Meediale sõnumi saatmine, maksab 1 täht * $2, juhul kui meedia liikmeid sees pole, siis 1 täht $4 ja tuleb automaatne global reklaam meediast sõnumi sisuga.
  • LISA: Sõnumid salvestuvad SQL'i, neid saab telefoni alt lugeda ja eemaldada.
   • Esmases listis on Saatja(kui kontakt, siis kontakti nimi) ja Sisu(Osaline sisu.)
   • ===================================
   • Saatja: Juhan[5864381]
   • Aeg: 16/03/17 | 02:55
   • Sisu: Heya, jõudsin Los Angelesse, sa mulle airporti järele saad tulla?
   • ===================================
   • Nupud: **Tagasi** **Kustuta**
  • LISA: Kui sul on salastatud number, siis näitab ka sõnumi saajal numbri asemel "Salastatud Number".
  • LISA: Kõikide sõnumite kustutamine. (Sõnumid seadistatakse lihtsalt mängijale "mittenähtavaks", sql'is ikka olemas.)
 • LISA: Telefoni numbri salastamine.
 • LISA: Kõneeristus
  • Sissetulnud
  • Välja läinud
  • Kustuta kõik
Desert , Koger. , Andero , eQuaLG , DKMario
#2
Patch #4 Kirjutas:LISA: Adminitel on võimalus muuta IG grupeeringu ranki palka.
MUUDATUS: Palgapäeval tuleb nüüd ekraanile teks 5 sekundiks, et palgapäev on, täpsemat panga aruannet saab näha vastava käsklusega.
LISA: /aruanne - Näitab viimast palga informatsiooni.
LISA: /eemaldaobjekt(eobj)
LISA: /valiviimaneobjekt(vvo|/vvobj)
MUUDATUS: /obj - /lisaobjekt(obj)
MUUDATUS: /vobj - /valiobjekt(vo|vobj)
LISA: Teleportide süsteemid ümber tehtud:
 • Positsioonide muutmine
 • Ikooni muutmine
 • Tüübi valimine (Kas sõidukile või inimesele mõeldud teleport)
 • Hoone või Grupi ID määramine. (Võimalus teleporti lukustada jms)
 • Kustutamine
 • Teksti lisamine/Eemaldamine
Andero , eQuaLG , DKMario
#3
[Pilt: 21_33-19_11_17.png]
 
Patch #5 Kirjutas:MUUDATUS: Sisselogimisel läheb parool nüüdsest tärnideks
FIX: Erasõnumite togglemine /seaded alt.
FIX: /nõustu trahv
FIX: ADMCMD: /kiida
LISA: Grupeeringu skin salvestub nüüd ning seda setitakse, kui see on olemas peale surma, sisselogimist jms, eemaldada saab grupi varustuse menüüst.
MUUDATUS: Autopoe süsteem muudetud tagasi piltidega menüü peale ja on nüüdsest ligipääsetav mängijate poolt, asub Grotti autopoe hoones.
FIX: Enam ei näe sisselogimisel admin chatti.
FIX: ADMCMD: /teated.
FIX: Töökohtade levelup'imisel oli glitch sees.
LISA: LAPDCMD: /paneautosse [playerid] - võimaldab raudades isikut patrullautosse panna (ta ise ei saa autosse istuda.)
MUUDATUS: LAPD hoolduskoht tõstetud uude garaazi.
FIX: Esemete alt külmrelvade haaramisel ei pea sisestama enam kogust.
FIX: Shokirelva taimer fixitud, samuti ei saa enam teisi relvi kasutada shokirelvana.
MUUDATUS: AOD nimi muutub taaskord fooruminimeks.
 
eQuaLG , Erkki
#4
DKMario Kirjutas:
 • /me ükskõik mida kirjutad tuleb "/me rappus ega /me rappub ei ole roleplay"
 • /ame sama
 • kui teen /katkesta siis katkestab kõne ning peale seda tuleb "VIGA: Käsklust "Katkesta" ei eksisteeri.
 • /numbrid all on "LAFMS 112" sinna helistades ütleb et viga numbri valimisel.
 • kui teen /sms 911 (lapd) siis ütleb et numnbrit ei leitud, peaks ütlema et Politseisse ei saa sõnumit saata
 • võtsin invist kurika (vist ei ostnud ka seda) ja kui /paneära tegin siis tuli "See ei ole inventory põhine relv.!" (see punkt või hüüumärk võiks ka eemadada ss.)
 • /vigastused tehes võiks olla mingi distants kust maalt teha, hetkel saab suht kaugelt ikka.
 • /kiitused ei eksisteeri
 • /hoiatused ei eksisteeri
 • alhambra klubi tagant põõsa seest eemaldada puidust väravad
 • cityhalli ei saa minnna kuigi gps näitab seda kohta
 • motopoodi pole
 • /münt tehes ei ole nime näha /do kohas
 • /abi pinkood ei tööta
 • autovarga dropi punase checkpoindi võiks panna sellele plaadile mis on laeva ja maapinna vahel
 • ehitustransportija tööd ei saa võtta ja on pooleli vist
 • kaubavedajale masinaid juurde vaja
 • "VIGA: Käsklust [/wadjo] ei leitud!" (ei ja käskluse vahelt eemaldada 1 tühik)
#5
Patch #6 Kirjutas:LISA: Riidepoodi lisatud:
 • prillid
 • mütsid,
 • bandanad,
 • kiivrid,
 • maskid,
 • aksessuaarid
MUUDATUS: LAPD'lt eemaldatud skinnid:
 • kõik sheriffi skinnid
 • army skin
 • uued lspd skinnid ilma kabuurideta
 • uued lspd skinnid ilma vormita
LISA: LAPD'le lisatud varustuse alla "Aksessuaarid", mis sisaldab erinevaid riideesmeid LAPD liikmetele.
LISA: Inventory's item-listi kerimine.
LISA: Admin-Objektide muutmisel võimalik muuta objekt dünaamilisest staatiliseks või teistpidi. (Staatiline objekt on alati olemas, seega kui LAPD liige garaazist välja teleb, ei kuku ta autoga läbi mapi.)
LISA: Adminobjektide lisamiseks tehtud eraldi funktsioon, mida kasutatakse edaspidi objektide loomiseks. (Ridade kokkuhoid.)
LISA: Server log on nüüd andmebaasis, logid, mis lõi server (Sõidukite lisamine jms) läksid ennist server-log.txt, kuna ma kustutasin seda üsna tihti polnud sellest kasu, sellest tulenevalt ka muutus.
LISA: Energia süsteem
 • Energia Textdraw
 • Kui energia on alla 10 ei saa enam sprintida, ega erinevaid tegevusi sooritada
LISA: Toiduainete tarbimine inventory'st.
LISA: Nimevahetuse logid. 
FIX: Turvaviga sõidukite lisamises.
MUUDATUS: Sõidukite lisamist muudetud.
FIX: Kui mängija on jailis/ajailis, siis ta telefon on välja lülitatud
FIX: Kui poe signalisatsioon algab ja mängija sellest eemale läheb, ei lõppenud see ära.
FIX: Kui poe signalisatsioon töötab ja mängija selle lähedale tuleb hakkab see tööle.
MUUDATUS: LAPD /kuulivest -> /vest - kui kordinaadid on 0.0, suunab kohe liigutamisele.
LISA: /muudavest - võimalus muuta varem salvestatud vesti positsiooni, laiusi
LISA: Kuulivesti kordinaadid salvestuvad nüüdsest.
LISA: SMS'iga reklaami tegemine 2x kallimaks tehtud
LISA: Meediamajas saab nüüdsest ka reklaami teha, odavamalt kui SMS'iga.
MUUDATUS: Reklaami formaate muudetud
LISA: Autopoodi lisatud sportautod ja täiendatud klassikalisi sõidukeid.
15025
#6
Patch #7 Kirjutas:LISA: Annetustega seonduvad süsteemid
 • Annetuspaneel: /annetuspaneel
 • Annetusprivileegide laadimine ja salvestamine
 • Privileegide soetamine annetuspaneelist.
 • Privileegide realiseerimine süsteemides.
 • Annetusprivileegi aja kontrollimine.
LISA: Pangakontode eemaldamisel eemaldatakse ka kõik pangakaardid.
LISA: Administraatoritele käsklus: /ck
 • Kasutajalt eemaldatakse koheselt kõik:
  • masinad
  • töö tasemed
  • varuvõtmed
  • hooned
  • esemed
  • pangakontod(teistelt mängijatelt antud konto kaardid)
 • Karakterit ei eemaldata, et säilitada hoiatuste, kiituste jms logides karakteri sqlid'd millele määrati.
FIX: LAPD sõidukitelt eemaldatakse sõiduki respawnil vilkuri objektid.
LISA: Lisatud vilkuri positsioonid järgnevatele LAPD masinatele:
 • sentinel
 • huntley
 • elegy
 • elegant
15025 , Skrollz
#7
Patch #8 Kirjutas:FIX: /otsiläbi viidud üle uuele esemete süsteemile
FIX: /konfiskeeri viidud üle uuele esemete süsteemile
UPDATE: Vana eseme süsteemi array'd eemaldatud.
UPDATE: MySQL tabeleid korrastatud.
LISA: sAdmin+ käsklus annetuspunktide lisamiseks / eemaldamiseks
LISA: Serveri automaatne restartimine kell 4 öösel
 • Hoiatab ette 30min ning 5min enne restarti
FIX: Üritades suletud hoonesse siseneda viskab nüüd korrektse error message ning ei seti su positsiooni.
FIX: Suitsetamine viidud üle uuele esemete süsteemile ning tehtud väike täiendus. Lõpetada saab ENTER nupuga.
FIX: Mängija esemete vaatamine adminitel viidud üle uuele esemete süsteemile
FIX: Mängija esemete eemaldamise käsklused adminitel kohandatud ja viidud üle uuele esemete süsteemile.
LISA: Isikukood lisatud andmete alla.
MUUDATUS: Karakteri levelid ja tasemed eemaldatud, taastatud mängutundide kuvamine TAB'is
15025 , Erkki
#8
Patch #9 Kirjutas:FIX: Esemete laadimisel, kui riideeseme modelid on -1 eemaldatakse see mängijalt, hetkel ei suudetud edasiseid andmeid laadida.
LISA: Mängijal on võimalik nüüd oma annetuspunkte jagada teistele mängijatele /annapunkte käskluse abil.
LISA: Logid annetuspunktidele.
LISA: Kanistri süsteem:
 • kanistri haaramine ja ära panemine inventory's
 • kanistrisse mahub 10L kütust
 • kui kanister on käes võimalus seda tankida tanklas vajutades Y tankuri lähedal
 • kui kanister käes võimalus tankida sõidukit vajutades Y sõiduki lähedal
15025
#9
Patch #10 Kirjutas:LISA: Iga karakter saab oma esimesel 5'el mängutunnil rahasüsti. Iga mängutund = 1000$ x (karakteri GH x 2) arv, ehk mängutund 3 = 6k, mängutund 5 = 10k.
LISA: Iga karakteri esimesel 15'mnel mängutunnil pole tema palgatsekkil limiiti. Võimaldades mängijal oma karakterile kiiremini algust teha.
LISA: Sõidukitele lisatud tüüp "linna elanik" ehk sõiduk mis kuulub serverile
LISA: Murdvarga süsteem'i esimene võimalus:
 • võimalik otsida "linna elanike" sõidukitest asju /otsisõidukist
LISA: Kanepi süsteem
 • võimalik kasvatada ning korjata kanepit
 • võimalik leida seemneid sõidukitest ("linna sõidukitest" mis ei kuulu ühelegi mängijale) läbi murdvarga süsteemi.
 • kanep kasvab 12h
 • võimalik tarbida kanepit läbi inventory
  • suurendab energiavajadust ning võimaldab tarbida toiduaineid kuni energia läheb 300 peale.
  • kui kanepi moju kaob hakkab energiat minema natukene rohkem kui tavaliselt 30'mneks minutiks
  • tarbides kanepit normaliseerub energia langevus taaskord.
LISA: Esemete andmine läbi inventory
FIX: Kui sõiduk on lukustatud ei saa sinna siseneda
15025
#10
Patch #11 Kirjutas:LISA: Hoonetele lisatud tüüp: kalastuspood
LISA: Esemed: spinning, ussid, elussööt, tamiil
LISA: Kalastussüsteem
 • kalastamiseks vaja õnge ja sööta
 • /sööt, võimalik valida mis sööta kasutad kalastamiseks
 • /kalasta, kui vee lähedal, tamiil ja sööt olemas võimalik kalastada.
 • kalade listid, miinimum ja maksimum kaalu, 0.1kg hinna ning tüübiga.
 • annetajatel suurem võimalus saada kallimaid kalu
 • õnge kättevõtmine läbi /inv'i.
MUUDATUS: Spectatemine viidud ümber eraldi taimerile, täiendatud textdrawi.
LISA: Võimalik muuta specitavat klikkides kaks korda tabis mängija nime peale.


Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne
Website Security Test